Projekt YouTuber

Regulamin

 1. Warunki otrzymania rangi YouTuber (YT) na serwerze TrollCraft:
  • Ranga [YT] z permisjami SVIP od 800 subskrypcji oraz podobnej liczby wyświetleń pod filmami,
  • Ranga [YT] z permisjami VIP od 150 subskrypcji oraz podobnej liczby wyświetleń pod filmami,
  • Jeżeli twórcy brakuje subskrybcji lub wyświelteń, ale mimo to chciałby dołączyć do projektu, prosimy o kontakt na maila projektyoutuber@trollcraft.pl;
 2. Osoby posiadające rangę YT zobowiązane są publikować na swoim kanale YouTube przynajmniej dwa 10-minutowe filmiki tygodniowo lub nagrać dwa przynajmniej 30-minutowe stream'y z serwera TrollCraft oraz wysłać prywatny link do przesłanych filmów na maila projektyoutuber@trollcraft.pl,
 3. Wszystkie przypadki braku dodania filmu lub nagrania stream'u należy usprawiedliwić w odpowiednim formularzu,
 4. Twórca w swoim filmie jest zobowiązany do zachowania kultury oraz szacunku do innych. Ponadto powinien bezwzględnie przestrzegać regulaminu serwera,
 5. Twórca, który bierze udział w projekcie, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach współpracy, jednak ma obowiązek poinformować o nich osoby, które zostały do niej zakwalifikowane,
 7. Jeżeli liczba wyświetleń filmów z serwera Trollcraft.pl, zgodnie z opinią Administracji serwera, zostanie uznana za niesatysfakcjonującą lub okaże się, że wyświetlenia są w pewien sposób fałszowane, umowa może zostać anulowana.