Regulamin

Regulamin ogólny Serwera TrollCraft.pl

§.1 Postanowienia Ogólne


 1. Na serwerze należy przestrzegać prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na każdym trybie obowiązuje zarówno regulamin ogólny, jak i regulamin trybowy.
 3. Zakazuje się podejmowania działań mogących zaszkodzić serwerowi.
 4. Każdy gracz jest zobowiązany do odnoszenia się z szacunkiem do innych użytkowników, utrzymania kultury wypowiedzi oraz czystości i przejrzystości czatu.
 5. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty, pieniądze oraz inne dobra.
 6. Każdy członek administracji ma prawo do indywidualnej interpretacji sytuacji w celu rozsądnego i uczciwego rozwiązania problemu.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego złamanie.
 8. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie.
 9. Każdy użytkownik grając na serwerze akceptuje w całości regulamin ogólny oraz wszystkie regulaminy trybów.

§.2 Zasady gry na serwerze


 1. Na serwerze zabroniony jest spam, czyli wielokrotne wysyłanie jednakowych bądź bardzo podobnych wiadomości w krótkim przedziale czasowym.
 2. Na serwerze zabroniony jest spam, flood i używanie caps locka. Skróty do 5 liter można pisać caps lockiem.
 3. Zabrania się wywoływania spamu. Podchodzą pod to wszelkie umyślne i nieumyślne akcje zachęcające innych użytkowników do spamu.
 4. Zakazane jest używanie wulgarnego języka i wszelkich wulgarnych skrótów. Podchodzą pod to również własnoręcznie bądź przez bota cenzurowane wyrazy. O tym co jest wulgarne decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator. Zasada ta dotyczy się również każdej innej twórczości graczy, w tym budowli, skinów, nazw przedmiotów oraz nazw gildii/klanów.
 5. Na serwerze zabronione jest prowokowanie administracji oraz graczy i wszelkie inne przejawy toksycznego zachowania. Prowokacja ze strony innego użytkownika nie usprawiedliwia łamania regulaminu.
 6. Obowiązuje zakaz obrażania administracji oraz graczy. O tym co jest obrazą decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator. Zasada ta tyczy się również każdej innej twórczości graczy w tym budowli, skinów, nazw przedmiotów oraz nazw gildii/klanów.
 7. Na serwerze zabrania się umyślnego wprowadzania innych graczy w błąd.
 8. Obowiązuje zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju błędów. Każdy gracz ma obowiązek zgłosić błąd obecnemu na serwerze administratorowi bądź wysłać go na mail pomoc@trollcraft.pl
 9. Zabronione jest tworzenie oraz publikowanie seksualnego bądź w inny sposób obrazoburczego kontentu. O tym co jest uznawane za takowy kontent decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator. Zasada ta dotyczy się również każdej innej twórczości graczy w tym budowli, skinów, nazw przedmiotów oraz nazw gildii/klanów.
 10. Obowiązuje zakaz proszenia administracji o przedmioty, pieniądze, rangi bądź jakąkolwiek inną przewagę na serwerze.
 11. Na serwerze zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę. Jedyne dozwolone na serwerze modyfikacje to Optifine oraz Minimapa bez żadnych dodatkowych usprawnień.
 12. Zakazuje się podszywania pod innych użytkowników, członków administracji oraz znane osoby.
 13. Na serwerze zabronione jest posiadanie 3 lub więcej kont. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy z jednego adresu IP gra więcej osób. Należy zgłosić to administratorowi aby nie utrudniać pracy administracji i uniknąć potrzeby odwoływania się od bana. Na 1 osobę przypadają 2 konta.
 14. Zakazuje się wykorzystywania multikont do czerpania wielokrotnie korzyści z jednorazowych nagród gwarantowanych przez serwer bądź administracje. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy z jednego adresu IP gra więcej osób.
 15. Zabronione jest wykorzystywanie multikont do unikania blokad na koncie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy z jednego adresu IP gra więcej osób.
 16. Na serwerze zakazane jest zamieszczanie reklam oraz wszelakich linków. O tym co jest reklamą decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator. Zasada ta dotyczy się również każdej innej twórczości graczy w tym budowli, skórek, nazw przedmiotów oraz nazw gildii/klanów. Wyjątkiem od tej zasady jest czat prywatny za zgodą obydwu stron.
 17. Zakazuje się handlu wszelkimi dobrami cyfrowymi za realne pieniądze
 18. Zabrania się utrudniania pracy administracji. Podchodzi pod to również przywoływanie na czacie nicku administratora bez podania konkretnego powodu.
 19. Na serwerze zakazuje się oszukiwania zabezpieczeń anty-afk.
 20. Obowiązuje zakaz budowania konstrukcji lub stosowania technik spowalniających pracę serwera.
 21. Na serwerze zabrania się użytkownikom o randze innej niż administracyjna pisania na czacie kolorem czerwonym, czyli ID &4
 22. Zakazuje się utrudniania rozgrywki innym graczom. O tym co jest utrudnianiem rozgrywki decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator.
 23. Na serwerze zabrania się posiadania oraz budowania farm bazujących na istniejącym w Minecrafcie błędzie związanym z aktualizowaniem się bloków, tzw. 0 Tick Farm.
 24. Zakazane jest podpalanie stref Non-PvP przy użyciu podpalonych strzał.
 25. Zabronione jest szerzenie gróźb w stronę graczy oraz administracji i osób postronnych. O tym co jest groźbą decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator.
 26. Zakazuje się jakiejkolwiek formy szantażu w stronę graczy oraz administracji. O tym co jest szantażem decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator.

§.3 Prawa i przywileje


 1. Obowiązkiem administratora jest udzielenie pomocy oraz odpowiedzi na wszelkie pytania gracza. Administrator ma prawo odmówić odpowiedzi bądź pomocy w sytuacji kiedy sprawa nie jest związana z serwerem, gracz nie wyjawia chęci współpracy lub odpowiedź na pytanie bądź pomoc została już udzielona.
 2. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od nałożonej na niego kary. Odwołać się od kary można na oficjalnym serwerze TeamSpeak3 o adresie ts.mctc.pl lub w wiadomości na maila pomoc@trollcraft.pl. Gracz może stracić ten przywilej łamiąc regulamin serwera TeamSpeak3 podczas odwoływania się od kary.
 3. Każdy gracz posiada również prawo złożyć skargę na administratora który według niego nie spełnia prawidłowo swojej funkcji. Skargę można złożyć na oficjalnym serwerze TeamSpeak3 o adresie ts.mctc.pl lub w wiadomości na maila pomoc@trollcraft.pl. Ten przywilej również może zostać utracony w momencie złamania regulaminu serwera TeamSpeak3.

Regulamin trybu Creative

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Administracja nie odpowiada za stracone/wyczyszczone działki.
 3. Obowiązuje zakaz budowania konstrukcji służących do oszukiwania zabezpieczenia anty-afk, portali, budowli spowalniających pracę serwera oraz wszelakich wulgarnych i obrazoburczych struktur. O tym co jest uznawane za jedną z takich budowli decyduje indywidualnie do każdej sytuacji administrator. Posiadanie jednego z wyżej wymienionych obiektów może skutkować wyczyszczeniem działki.
 4. Wszelki RolePlay/Fabuły należy prowadzić na czacie działki, czyli /p chat.
 5. Administracja nie ma obowiązku udzielać pomocy w budowie.
 6. Obowiązuje zakaz tworzenia nielogicznych eventów.
 7. W przypadku 30-dniowej nieobecności właściciela działki, jeżeli działka jest pusta, bądź znajdują się tam rzeczy o małej wartości/krótkim czasie budowy, działka zostaje usunięta. O tym, która działka spełnia powyższe warunki, decyduje administracja trybu.

Regulamin trybu ChestPvP

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się wszelkiego rodzaju handlu zabójstwami.
 3. Zabrania się tworzenia wulgarnych nazw klanów.

Regulamin trybu Survival

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się celowego niszczenia terenu wokół działek innych graczy, tzw. Griefing.

Regulamin trybu MineCave

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się ucieczki z potyczki PvP przy użyciu komend.

Regulamin trybu SkyBlock

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się zabijania graczy na wyspach za wyjątkiem wysp z wyłączoną utratą przedmiotów po śmierci.
 3. Zabronione jest tworzenie sklepów poza światem wysp.
 4. Zakazany jest spam aukcjami, innymi słowy wielokrotnego wystawiania przedmiotu lub przedmiotów na aukcji w krótkim przedziale czasu.
 5. Obowiązuje zakaz dopuszczania się wszelkiego rodzaju oszustw na aukcjach.

Regulamin trybu Prison

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazany jest spam aukcjami, innymi słowy wielokrotnego wystawiania przedmiotu lub przedmiotów na aukcji w krótkim przedziale czasu.
 3. Obowiązuje zakaz dopuszczania się wszelkiego rodzaju oszustw na aukcjach.

Regulamin trybu AvatarServ

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się griefowania, którym nazywamy wszelkie próby niszczenia, dekonstruowania, przeszkadzania graczom w grze, tworzenie wulgarnych i niestosownych budowli, oraz naruszania zewnętrznej konstrukcji wynajętych domów.

Regulamin trybu Gildie

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się bugowania mechaniki pluginów, którym nazywamy gwałtowne i szybkie stawianie bloków pod sobą w celu podsadzenia się na spawnie/terenie gildii, teleportowanie się perłami przez ściany, rozwalanie bloków i uderzanie przez nie graczy.
 3. Obowiązuje zakaz wszelkiego rodzaju handlu zabójstwami.
 4. W przypadku zniszczenia gildii w sposób nielegalny, tj. poprzez bugowanie ujęte w pkt. 2 lub poprzez użycie programów trzecich, np. cheatów, wszyscy członkowie gildii atakującej otrzymują karę na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, a gildia zostaje usunięta.
 5. Dozwolone jest użycie tzw. "macro" do 12 kliknięć na sekundę. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby kliknięć administrator ma prawo do zbanowania gracza za korzystanie z niedozwolonych modyfikacji.

Regulamin Minigier

 1. Na trybie obowiązuje regulamin ogólny.
 2. Zakazuje się bycia bezczynnym w czasie trwania gry, tzw. AFK.
 3. Zabrania się zmawiania z przeciwnikami w drużyny ponad podziałami.

Regulamin serwera TeamSpeak3

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Każdy użytkownik decydujący się na korzystanie z serwera głosowego Teamspeak3 sieci serwerów TrollCraft.pl akceptuje niniejszy regulamin w całości.
 2. Sieć serwerów TrollCraft.pl korzysta z publicznego programu TeamSpeak3, a użytkowanie powyższego programu jest w pełni darmowe.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez innych użytkowników serwera TrollCraft.pl.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§.2 Nowy użytkownik

 1. Nowym użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedziła serwer po raz pierwszy.
 2. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z naszego serwera TeamSpeak3, powinien zarejestrować się w Centrum Pomocy.
 3. Administracja, podczas weryfikacji, nie prosi o dane personalne nowego użytkownika.
 4. Należy pamiętać, aby nie używać standardowo ustawionego przez aplikację TeamSepak3 nicku „TeamSpeakUser” lub „Android”.
 5. Administrator ma prawo odmówić nadania rangi, jeżeli stwierdzi rażące nieprzestrzeganie regulaminu.
 6. Administracja nie ma obowiązku rejestracji nowego użytkownika, jeżeli nie posiada mikrofonu, a jedyną formą jego porozumiewania się z innymi jest wysyłanie wiadomości tekstowych.

§.3 Zasady korzystania z Serwera Teamspeak3

 1. Na wszystkich kanałach serwera obowiązuje wysoka kultura osobista.
 2. Na serwerze obowiązuje zakaz używania nicków, opisów (Description) oraz treści o charakterze obraźliwym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, faszystowskim, szerzącym nienawiść, prześmiewczym względem poważnych problemów, nawołującym do przemocy, propagującym substancje, których użycie i posiadanie jest zabronione na mocy przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na serwerze obowiązuje kategoryczny zakaz nagrywania rozmów oraz obrazu komunikatora, a także rozprzestrzeniania go w sieci. Wyjątkiem może być posiadanie pozwolenia Administracji. Odstępstwo stanowi nagrywanie w celu usprawnienia działania serwera. Takie nagranie nie może być w żaden sposób zmontowane, udostępnione osobom trzecim ani wykorzystywane do próby manipulacji ekipą serwera. Należy wysłać je do wyższej administracji. Może ono służyć jako dowód w przypadku zgłoszenia skargi.
 4. Zabrania się wysyłania złośliwych linków.
 5. Użytkownik powinien prowadzić swoje rozmowy w sposób zwyczajowo przyjęty za kulturalny.
 6. Nie zezwala się na nadmierne przełączania się między kanałami (4 + wzwyż)
 7. Obowiązuje kategoryczny zakaz tak zwanego „Spamowania”, czyli wysyłania zbędnych wiadomości w krótkim okresie czasu do innych użytkowników.
 8. Zakazuje się posiadania w nicku tagu typu [Administrator], [TSA], [Moderator] itp
 9. Zakazuje się notorycznej zmiany Nicku.