Projekt YouTuber

Regulamin
1. Minimalna liczba subskrypcji do wzięcia udziału w projekcie wynosi 150.
2. Aby uzyskać rangę Vip, należy posiadać co najmniej 150 subskrybcji na kanale oraz wrzucać filmik lub nagrać przynajmniej dwa 30-minutowe streamy w tygodniu z serwera trollcraft.pl.
3. W celu zyskania rangi SVip, należy posiadać minimum 800 subskrypcji na kanale oraz wrzucać filmik lub nagrać przynajmniej dwa 30-minutowe streamy w tygodniu z serwera trollcraft.pl.
4. Za każdym razem, kiedy osoba nagrywająca otrzyma + zdobywa daną rangę na serwerze na cały tydzień.
5. Administrator ma prawo nie przedłużyć rangi użytkownikowi, który nie wywiąże się w danym tygodniu z warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o ile ustępstwo nie zostanie wcześniej zgłoszone w odpowiednim formularzu i usprawiedliwione przez zarząd serwera.
6. Zakazane jest kupowanie subskrypcji w celu zakwalifikowania się do projektu. Gdy ten punkt zostanie złamany, administracja ma prawo natychmiastowo przerwać współpracę.
7. Twórca w swoim filmie jest zobowiązany do zachowania kultury oraz szacunku do innych. Ponadto powinien bezwzględnie przestrzegać regulaminu serwera.
8. Na filmach z sieci serwerowej TrollCraft.pl zakazuje się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne bądź obraźliwe.
9. Gracz, któremu brakuje pewnej liczby subskrypcji do wymaganej, powinien zgłosić się na serwerowy komunikator głosowy do Kationa bądź Digitalixa w celu ustalenia szczegółów.
10. Administracja na nadanie rangi ma dwa dni robocze, w celu weryfikacji kanału i kwestii warunkujących współpracę.
11. Twórca, który bierze udział w projekcie, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
12. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach współpracy, jednak ma obowiązek poinformować o nich osoby, które zostały do niej zakwalifikowane.
13. Jeżeli liczba wyświetleń filmów z serwera Trollcraft.pl, zgodnie z opinią Administracji serwera, zostanie uznana za niesatysfakcjonującą lub okaże się, że wyświetlenia są w pewien sposób fałszowane, umowa może zostać anulowana.